Alla Romana

Ingredients:

  • Mint Chocolate ice cream
  • Stracciatella ice cream
  • Champagne pie
  • Dark chocolate
  • Chocolate sauce

What's special about me

Trải nghiệm chất Ý tinh tế qua món kem nghệ thuật kết hợp giữa vị kem Bạc hà sôcôla, Stracciatella, kem tươi, bánh Sampan và Sôcôla đen.


 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second