La Habana

anh dao

Ingredients:

  • Vanilla Macadamia ice cream
  • Mousse
  • Cashew nuts
  • Flamed Banana
  • Chocolate and Caramel sauces

What's special about me

Không chỉ làm thoả mãn vị giác với hương vị ấn tượng, tạo hình đặc biệt lấy cảm hứng từ thành phố kỳ quan của Cuba còn giúp La Habana chiếm được cảm tình của nhiều thực khách tinh tế.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second